SHIN SEI SHIATSU ACADEMY

gli Istruttori
Silvana Barbieri

Silvana Barbieri

Istruttore Responsabile Shin Sei Shiatsu Bari

 

Bio

 

Contatti
Cell. 328 487 3283
bari@shinseishiatsu.com

Cinzia Andreoli

Cinzia Andreoli

Istruttore Shin Sei Shiatsu Alba


Bio

 

Contatti
Cell. 347 188 5873
alba@shinseishiatsu.com

Giuseppe Spagnulo

Giuseppe Spagnulo

Istruttore Shin Sei Shiatsu Genova

 

Bio

 

Contatti

Cell. 340 392 9070

g.spagnulo@shinseishiatsu.com

Livio Barbieri

Livio Barbieri

Istruttore Shin Sei Shiatsu Savona

 

Bio

 

Contatti

Cell. 348 932 2585

livio.barby@gmail.com

Ivan Damiani

Ivan Damiani

Istruttore Shiatsu Martina Franca

 

Bio

 

Contatti
Cell. 329 081 0981
ivan.damiani1@libero.it

Claudia Bertolotto

Claudia Bertolotto

Istruttore Shiatsu Barletta

 

Bio

 

Contatti
Cell. 340 502 8520

Francesca Cassini

Francesca Cassini

Istruttore Shiatsu Genova

 

Bio

 

Contatti

f.cassini@gmail.com