Βασική εκπαίδευση Σιάτσου – 1ο επίπεδο

Εκπαιδευτικό σεμινάριο σιάτσου

Η βασική εκπαίδευση 32 ωρών αποτελείται από δέκα μαθήματα. Κάθε μάθημα εναλλάσσει θεωρία και πρακτική.

]

Ασκήσεις για αύξηση της αυτογνωσίας του σώματος.

]

Αναπνευστικές ασκήσεις για να έρθετε σε επαφή με την ζωτική ενέργεια..

]

Ασκήσεις για την αύξηση της ικανότητας της προσοχής προς τον άλλο.

]

Ασκήσεις κίνησης για να διδαχθούμε πώς να κινούμε σωστά το σώμα.

]

Βασικές αρχές της Π.Κ.Ι. (Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική).

]

Η έννοια του Ki: η ζωντανή ενέργεια.

]

Το ΤΑΟ.

]

Το Γιν και Γιανγκ.

]

Μικρόκοσμος και μακρόκοσμος.

]

Χωροταξία και χαρακτηριστικά των 12 παραδοσιακών μεσημβρινών.

]

Οι 12 παραδοσιακοί μεσημβρινοί, επισκόπηση σε πρηνή και ύπτια θέση.

]

Χρησιμοποιώντας τις παλάμες και τους αντίχειρες στην πίεση.

]

Μελέτη της κάθετης γωνίας στην εφαρμογή της τεχνικής εργασίας.

]

Το κέντρο βάρους μας, το Hara.

]

Il piacere di toccare con la digito-pressione senza fare fatica.

Κοινές ομαδικές στιγμές εναλλάσσονται με θεωρητική εργασία /πρακτική για μεγαλύτερη συνοχή, η οποία βοηθά τους συμμετέχοντες να βελτιώσουν την αυτογνωσία τους.

Κατά τη θεωρητική επεξήγηση ακολουθεί μια επίδειξη των βασικών τεχνικών. Πρακτικές δοκιμές (μεταξύ των συμμετεχόντων) των τεχνικών που παρουσιάζονται

Πιστοποιητικά

Στο τέλος των μαθημάτων οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Διευθύντρια Εκπαίδευσης

Marina Bernardotti

Εκπαιδευτικό ίδρυμα Shin Sei Shiatsu

Federazione Italiana Shiatsu

Πληροφορίες και προεγγραφές

Marina Bernardotti
Κιν. 6942971814