Το Σιάτσου είναι

Ολιστικό: δεν είναι το σύμπτωμα αλλά το άτομο

 

Το Σιάτσου είναι

Νιώσε την ενέργεια και κάνε την να ρέει

Το Σιάτσου είναι

Ενα επάγγελμα αναγνωρισμένο από το νόμο

Ακαδημία Shin Sei Σιάτσου

Απασχολεί μόνο εξαιρετικά ειδικευμένους εκπαιδευτές που αποφοίτησαν απο την ακαδημία μας και είναι διαπιστευμένοι από την FISieo.
Άτομα που ζουν καθημερινά, πράττουν και αναπνέουν την τέχνη τους