Προχωρημένη εκπαίδευση Σιάτσου – 7ο επίπεδο

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΙΑΤΣΟΥ

Αυτό είναι το τελευταίο βήμα για να γίνει κάποιος επαγγελματίας.

Σε αυτό το επίπεδο ενσωματώνονται τα διδάγματα και οι δεξιότητες που αναπτύχθηκαν μέχρι αυτή τη στιγμή: η ευαισθησία, η παρουσία, η εισχώρηση, η συνέχεια, η ικανότητα ανάγνωσης και κατανόησης σε βάθος της ανισορροπίας, η τεχνική καθώς και η επαγγελματική πείρα που αποκτήθηκε σε όλη την διαδρομή εντός της Σχολής.

10 οικιστικές ημέρες, μια πλήρης βύθιση υψηλής ποιότητας η οποία ολοκληρώνει την κατάρτιση.

Για να γίνει η εγγραφή στο έκτο επίπεδο θα πρέπει να υποβληθούν στην Γραμματεία της Σχολής:

5 περιπτώσεις από 5 θεραπείες καθεμία

50 υπογραφές θεραπειών.

διατριβή

Η διατριβή πρέπει να υποβληθεί τουλάχιστον ένα μήνα πριν από το σεμινάριο, ώστε ο διευθυντής εκπαίδευσης να έχει το χρόνο να διαβάσει όλα τα έγγραφα που παρουσίασε η ομάδα.

Ο τίτλος της διατριβής να είναι αποσαφινησμένος πρόωρα με τον διευθυντή εκπαίδευσης.
Η εργασία ξεκινά στις 6 το πρωί και ακολουθεί τις ανάγκες και ενεργειακή ροή της ομάδας.

Περιλαμβάνει:

]

Αφύπνιση του σώματος με διατατικές ασκήσεις, την αναπνοή, το διαλογισμό, περπάτημα

]

Εσωτερική εργασία: Η νόσος μέρος 2

]

Εμβάθυνση στην εκτίμηση της ενέργειας κατά τη διάρκεια της θεραπείας

]

Εμβάθυνση στην ακρόαση και ριζοβολία του σιατσούκα στη θεραπεία

]

Η εργασία σε καθιστή θέση

]

Καταστολή σε πρηνή, ύπτια, πλάγια, καθιστή θέση

]

Φροντιστήριο: ιδιαίτερο μάθημα διάλεξης με τον καθηγητή.

]

τελική δοκιμή: θεραπεία στον διευθυντή εκπαίδευσης.

]

Παρουσίαση της διατριβής

]

Τελική γιορτή

Πιστοποιητικά

Στο τέλος των μαθημάτων οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Διευθυντής Εκπαίδευσης

Marina Bernardotti

Εκπαιδευτικό ίδρυμα Shin Sei Shiatsu

Federazione Italiana Shiatsu

Πληροφορίες και προεγγραφές

Marina Bernardotti
Κιν. 6942971814