Αυτό είναι το τελευταίο βήμα για να γίνει κάποιος επαγγελματίας.
Σε αυτό το επίπεδο ενσωματώνονται τα διδάγματα και οι δεξιότητες που αναπτύχθηκαν μέχρι αυτή τη στιγμή: η ευαισθησία, η παρουσία, η εισχώρηση, η συνέχεια, η ικανότητα ανάγνωσης και κατανόησης σε βάθος της ανισορροπίας, η τεχνική καθώς και η επαγγελματική πείρα που αποκτήθηκε σε όλη την διαδρομή εντός της Σχολής.

10 οικιστικές ημέρες, μια πλήρης βύθιση υψηλής ποιότητας η οποία ολοκληρώνει την κατάρτιση.

Για να γίνει η εγγραφή στο έκτο επίπεδο θα πρέπει να υποβληθούν στην Γραμματεία της Σχολής:

 • 5 περιπτώσεις από 5 θεραπείες καθεμία
 • 50 υπογραφές θεραπειών.
 • διατριβή

Η διατριβή πρέπει να υποβληθεί τουλάχιστον ένα μήνα πριν από το σεμινάριο, ώστε ο διευθυντής εκπαίδευσης να έχει το χρόνο να διαβάσει όλα τα έγγραφα που παρουσίασε η ομάδα.

Ο τίτλος της διατριβής να είναι αποσαφινησμένος πρόωρα με τον διευθυντή εκπαίδευσης.
Η εργασία ξεκινά στις 6 το πρωί και ακολουθεί τις ανάγκες και ενεργειακή ροή της ομάδας.

Περιλαμβάνει:

 • Αφύπνιση του σώματος με διατατικές ασκήσεις, την αναπνοή, το διαλογισμό, περπάτημα
 • Εσωτερική εργασία: Η νόσος μέρος 2
 • Εμβάθυνση στην εκτίμηση της ενέργειας κατά τη διάρκεια της θεραπείας
 • Εμβάθυνση στην ακρόαση και ριζοβολία του σιατσούκα στη θεραπεία
 • Η εργασία σε καθιστή θέση
 • Καταστολή σε πρηνή, ύπτια, πλάγια, καθιστή θέση
 • Φροντιστήριο: ιδιαίτερο μάθημα διάλεξης με τον καθηγητή.
 • τελική δοκιμή: θεραπεία στον διευθυντή εκπαίδευσης.
 • Παρουσίαση της διατριβής
 • Τελική γιορτή

Πιστοποιητικά

Στο τέλος των μαθημάτων οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Διευθυντής Εκπαίδευσης

Marina Bernardotti

Πληροφορίες και προεγγραφές

Marina Bernardotti
Κιν. 6942971814