Προχωρημένη εκπαίδευση Σιάτσου – 5ο επίπεδο

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΙΑΤΣΟΥ

Επαγγελματικά προχωρημένα επίπεδα

 

Ξεκινάει ένας νέος κύκλος σπουδών. Από αυτή τη στιγμή μπαίνουμε σε προχωρημένο στάδιο. Η εργασία εντείνεται τόσο σε προσωπικό όσο και επαγγελματικό επίπεδο και οι διάφορες ικανότητες και γνώσεις τώρα αναπτύσσονται και ενοποιούνται με μεγαλύτερη αυτογνωσία.

Για να διευκολυνθεί και να επιταχυνθεί αυτή η διαδικασία αναπτύχθηκε και ορίστηκε η φόρμουλα του εντατικού προγράμματος. Μία συμβίωση πλάι-πλάι για 10 ημέρες επιτρέπει μια πιο προσεκτική δουλειά στις αρχές του γιν και του γιανγκ, και επεκτείνεται στις καθημερινές δραστηριότητες. Η πολικότητα αυτή μπορεί να βιωθεί στην καθημερινή ζωή τόσο στη συγκεκριμένη εργασία, όσο στη δυναμική των σχέσεων.

Εναλλάσσονται στιγμές συγκέντρωσης και αυστηρότητας στις εργασίες πάνω στο φουτόν με στιγμές καθαρής χαλάρωσης, ξεκούρασης και χαράς. Θα υπάρξουν φάσεις επέκτασης προς το περιβάλλοντα κοινωνικό πλαίσιο, όπως περίπατοι, μαθήματα στην παραλία, συμμετοχή σε παραδοσιακά πανηγύρια ή θρησκευτικές λειτουργίες. Όλες δυνατότητες για περαιτέρω σκέψη σε συσχέτιση με την κύρια εργασία.


θεμελιώδης πυλώνας της Σχολής είναι η ικανότητα να «αισθάνομαι» και αυτά τα τελευταία τρία επίπεδα έχουν ως στόχο να αναπτυχθεί περαιτέρω. Στο πέμπτο επίπεδο δίδεται έμφαση σε μια μεγαλύτερη ενδοσκοπική ικανότητα του λειτουργού, σημαντική ωστε να ακονίσει την ικανότητά της ενσυναίσθησης με τον ουκέ.

Το πέμπτο επίπεδο, καθώς και το έκτο και το έβδομο, είναι οικιστικό και διαρκεί 10 ημέρες προς 90 ώρες εργασίας. Μια πλήρης χρονική βύθιση υψηλής ποιότητας ώστε να ακονιστούν οι δεξιότητες της σχέσης του λειτουργού με τον εαυτό του και με την ομάδα.

Για να γίνει η εγγραφή στο πέμπτο επίπεδο θα πρέπει να υποβληθούν στην Γραμματεία της Σχολής:

5 περιπτώσεις από 5 θεραπείες καθεμία

50 υπογραφές θεραπειών.

Η εργασία ξεκινά στις 6 το πρωί και ακολουθεί τις ανάγκες και ενεργειακή ροή της ομάδας:

]

Αφύπνιση του σώματος με διατατικές ασκήσεις, την αναπνοή, το διαλογισμό, περπάτημα

]

Εσωτερική εργασία: γνωστική προσέγγιση στην πολικότητα του νου, προκειμένου να ανακαλυφθεί το μέγιστο kyo μας

]

Εργασία σύμφωνα με το σύστημα των μεσημβρινών του Δασκάλου Shitsuto Masunaga, μεγάλου καινοτόμου του Σιάτσου, που συχνά αναφέρεται ως Ζεν Σιάτσου. Σε αντίθεση με την παραδοσιακή άποψη, η λειτουργία των μεσημβρινών είναι ουσιαστικά ζωτική και εκφράζεται σε όλο το σώμα.

]

Εμβάθυνση των Kyo / Jitsu.

]

Εργασία στους μεσημβρινούς σε ύπτια και πρηνή θέση.

]

Ενεργειακή αξιολόγηση των περιοχών της πλάτης σύμφωνα με τις αρχές του Δασκάλου Shitsuto Masunaga.

]

Ακρόαση, παρουσία, συνέχεια

]

Φροντιστήριο: ιδιαίτερο μάθημα διάλεξης με τον καθηγητή.

]

τελική δοκιμή, εξετάσεις

Διευθυντής Εκπαίδευσης

Marina Bernardotti

Εκπαιδευτικό ίδρυμα Shin Sei Shiatsu

Federazione Italiana Shiatsu

Πληροφορίες και προεγγραφές

Marina Bernardotti
Κιν. 6942971814