Ενδιάμεση εκπαίδευση Σιάτσου – 4ο επίπεδο

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΙΑΤΣΟΥ

Tέταρτο επίπεδο. Τελειώνει το ενδιάμεσο στάδιο. Μια σημαντική στιγμή που καθορίζει τη μετάβαση στα επαγγελματικά μαθήματα.

Το σεμινάριο είναι 42 ωρών και αποτελείται από 10 μαθήματα. Θα δουλέψουμε σε πλάγια θέση. Το πρώτο μέρος της ημέρας επικεντρώνεται σε στάσεις και διατάσεις για να ξυπνήσει το σώμα.
Προχωρούμε με μια θεματική εσωτερική εργασία κατά την κρίση του καθηγητή.

Το δεύτερο μέρος του πρωινού περιέχει μια θεωρητική εξήγηση, μια σχετική επίδειξη στα θέματα που μόλις είδαμε και ανταλλαγή μεταξύ των μαθητών.
Το απογευματινό μάθημα αποτελείται από ένα θεωρητικό μέρος, μια επίδειξη του καθηγητή και ένα μέρος καθοδηγούμενης πρακτικής.

]

Κίνηση και αναπνοή είναι η βάση της εργασίας στην αρχή κάθε μαθήματος.

]

Ασκήσεις αναπνοής για απόκτηση μεγαλύτερης επίγνωσης του ιδίου σώματος και μεγαλύτερη εισχώρηση.

]

Επέκταση των προηγουμένων μαθημάτων για το kyo/jitsu.

]

Τεχνικές καταστολής και τόνωσης.

]

Εργασίες σε πλάγια θέση με τους πήχεις, τους αγκώνες, τα γόνατα.

]

Τεχνικές τόνωσης και καταστολής στο λαιμό.

]

Εμβάθυνση σχετικά για τις συγκεκριμένες ιδιότητες των 12 παραδοσιακών μεσημβρινών.

]

Φροντιστήριο: ιδιαίτερο μάθημα διάλεξης με τον καθηγητή.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα υπάρξουν κοινές ομαδικές στιγμές που είναι χρήσιμες για την ανάπτυξη του κάθε συμμετέχοντα.
Το τέταρτο επίπεδο εμπεριέχει μια θεωρητική εξέταση που θα λάβει χώρα την τελευταία ημέρα των μαθημάτων και πρακτική εξέταση πάνω στον καθηγητή.
Στο τέλος του συνόλου του προγράμματος, εάν ο μαθητής έχει περάσει τις εξετάσεις θα λάβει ένα προσωπικό δίπλωμα που θα αναφέρει το τέλους του ενδιάμεσου προγράμματος

Πιστοποιητικά

Στο τέλος των μαθημάτων οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Διευθύντρια Εκπαίδευσης

Marina Bernardotti

Εκπαιδευτικό ίδρυμα Shin Sei Shiatsu

Federazione Italiana Shiatsu

Πληροφορίες και προεγγραφές

Marina Bernardotti
Κιν. 6942971814