Ενδιάμεση εκπαίδευση Σιάτσου – 3ο επίπεδο

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΙΑΤΣΟΥ

Στο σεμινάριο Σιάτσου 3ου επιπέδου αρχίζει μια ενδιάμεση φάση, μια σημαντική πρόοδος η οποία εισάγει τη χρήση των αγκώνων και των γονάτων σε πρηνή και ύπτια θέση.
Το σεμινάριο είναι 42 ωρών και αποτελείται απο 10 μαθήματα.
Κάθε μάθημα αποτελείται από θεωρία και πρακτική.
Από αυτό το επίπεδο και για όλα τα υπόλοιπα θα εργαστούμε για την προσωπική ανάπτυξη στα διάφορα θέματα της ζωής.

Τα θέματα που θα εξεταστούν κατα τη διάρκεια του τρίτου επιπέδου Σιάτσου ενδέχεται να αλλάξουν ανάλογα με την ομάδα ή τις ανάγκες και είναι στη διακριτική ευχέρεια του καθηγητή.
Θα υπάρξει μια αναθεώρηση των τεχνικών που έχουν ήδη μελετηθεί στο πρώτο επίπεδο σε ύπτια και πρηνή θέση με την προσθήκη νέων τεχνικών.
Το πρώτο μέρος του πρωινού είναι αφιερωμένο στην ενότητα θεωρία/πρακτική.

]

Κίνηση και αναπνοή είναι η βάση της εργασίας στην αρχή κάθε μαθήματος.

]

Ασκήσεις αναπνοής για να αυξηθεί η επαφή με τη ζωτική ενέργεια.

]

Ασκήσεις για τη βελτίωση της κίνησης του σώματος κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

]

Ασκήσεις για την αύξηση της ικανότητας της προσοχής προς τον άλλο.

]

Γενική εισαγωγή στο έργο του Δασκάλου Shitsuto Masunaga.

]

Διάγνωση του Hara: Διαγνωστικές περιοχές των 12 παραδοσιακών μεσημβρινών.

]

Η έννοια του Kyo και Jitsu.

]

Πως ασχολούμαστε με τους μεσημβρινούς στην τόνωση και την καταστολή.

]

Αρχίζουμε τις διαγνώσεις και τη θεραπεία στο μεσημβρινό, όσων αφορά την ενέργειας, ενώ ασχολούμαστε με αυτόν.

]

Εισαγωγή και χρήση των πηχών, των αγκώνων και των γονάτων κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.

]

Τεχνικές τόνωσης και καταστολής στο λαιμό.

Το σεμινάριο εναλλάσσει θεωρία, πρακτική και κοινές ομαδικές στιγμές.

Κατά το τρίτο επίπεδο και για κάθε επόμενο επίπεδο, θα υπάρξει ένα «φροντιστήριο», ένα ιδιαίτερο με τον καθηγητή στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την πρόοδο του μαθητή, όπου θα υπάρξει η ευκαιρία αναθεώρησης κάποιων τεχνικών που μπορούν να ασκηθούν άμεσα στον καθηγητή.

Χάρη σ’αυτή την άμεση επαφή θα μπορεί να υπάρξει σημαντική πρόοδος της ποιότητας εργασίας του μαθητή.
Την τελευταία ημέρα των μαθημάτων, θα υπάρξει μια γραπτή εξέταση για να ελενγθεί η θεωρητική γνώση των συμμετεχόντων.

Πιστοποιητικά

Στο τέλος των μαθημάτων οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Διευθύντρια Εκπαίδευσης

Marina Bernardotti

Εκπαιδευτικό ίδρυμα Shin Sei Shiatsu

Federazione Italiana Shiatsu

Πληροφορίες και προεγγραφές

Marina Bernardotti
Κιν. 6942971814