Βασική εκπαίδευση Σιάτσου – 2ο επίπεδο

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΙΑΤΣΟΥ


Με τα μαθήματα του 2ου επιπέδου, ολοκληρώνεται ο κυκλος αρχαρίων.
Η συνέχεια σ’αυτό το μονοπάτι σημαίνει ότι έχει επιτευχθεί μια μεγαλύτερη συνειδητοποίηση των ιδίων δυνατοτήτων.

Αναπτύσσεται σε 32 ώρες για ένα σύνολο 10 μαθημάτων.
Κάθε μάθημα αποτελείται από θεωρία και πρακτική.

]

Ασκήσεις αναπνοής για να αυξηθεί η επαφή με τη ζωτική ενέργεια.

]

Ασκήσεις για την αύξηση της ικανότητας της προσοχής προς τον άλλο.

]

Ασκήσεις για τη βελτίωση της κίνησης του σώματος κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

]

Χρησιμοποιώντας τις παλάμες και τους αντίχειρες στην πίεση.

]

Στο τέλος της θεωρίας ακολουθεί μια επίδειξη από τον εκπαιδευτή.

]

Οι μαθητές, σε ζευγάρια, εξασκούν τις τεχνικές που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της επίδειξης.

]

Στιγμές σύγκρισης για την ανάπτυξη της επίγνωσης του εαυτού μας.

]

Ασκήσεις για αύξηση της αυτογνωσίας του σώματος.

]

Η θεωρία των πέντε στοιχείων (ξύλο, φωτιά, γη, μέταλλο, νερό).

]

Πώς το ανθρώπινο ον αντικατοπτρίζεται στο σύμπαν σε έναν διαρκή μετασχηματισμό.

]

Κιρκάδιος κύκλος και Κιρκάνιος κύκλος (ή κυκλος του κινεζικου ρολογιού).

]

Εμβάθυνση των δώδεκα παραδοσιακών μεσημβρινών.

]

Τεχνικές σε πλάγια θέση.

]

Τα Makkoo: τέντωμα των μεσημβρινών για μια μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των διαδρομών και τη βελτίωση της ελαστικότητας του σώματος.

]

Μελέτη και ανάγνωση των σημείων Bo με πρακτική εφαρμογή.

]

Μελέτη και ανάγνωση των σημείων Yu με πρακτική εφαρμογή.

Πιστοποιητικά

Στο τέλος του δεύτερου επιπέδου θα λάβετε το βιβλιάριο της Σχολής, όπου θα πιστοποιείται το πρόγραμμα σπουδών του μαθητή.

Διευθύντρια Εκπαίδευσης

Marina Bernardotti

Εκπαιδευτικό ίδρυμα Shin Sei Shiatsu

Federazione Italiana Shiatsu

Πληροφορίες και προεγγραφές

Marina Bernardotti
Κιν. 6942971814