Προχωρημένη εκπαίδευση Σιάτσου – 6ο επίπεδο

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΙΑΤΣΟΥ

Σε αυτό το επίπεδο εμβαθύνονται οι γνωσεις του πεμπτου, τόσο σαν έννοιες, όσο ως γνώση των μεσημβρινών σύμφωνα με τον Δάσκαλο Masunaga Shitsuto.

10 οικιστικές εντατικές ημέρες προσφέρουν μια βαθιά συνάντηση με τον ιδίο εαυτό και με την ομάδα ωστε να συμπληρωθεί ό, τι δεν είναι ακόμη πλήρως κατανοητό.

Για να γίνει η εγγραφή στο έκτο επίπεδο θα πρέπει να υποβληθούν στην Γραμματεία της Σχολής:

5 περιπτώσεις από 5 θεραπείες καθεμία

50 υπογραφές θεραπειών.

Η εργασία ξεκινά στις 6 το πρωί και ακολουθεί τις ανάγκες και ενεργειακή ροή της ομάδας.
Περιλαμβάνει:

]

Αφύπνιση του σώματος με διατατικές ασκήσεις, την αναπνοή, το διαλογισμό, περπάτημα

]

Εσωτερική εργασία: Η νόσος μερος 1. Μελέτη των ενεργειακών πηγών της νόσου, προκειμένου να αναπτυχθεί μια ολιστική άποψη για την ανθρώπινη έλλειψη αρμονίας.

]

Οι 4 αξιολογήσεις της ενέργειας στο TCM: Bo-Shin, Bun-Shin, Mon-Shin, Setsu-Shin.

]

Οι βλαστικές στοιβάδες

]

Ο Κύκλος της αμοιβάδας

]

Τεχνικές εμβάθυνσης στους μεσημβρινούς στην πρηνή, ύπτια, πλευρική θέση

]

Φροντιστήριο: ιδιαίτερο μάθημα διάλεξης με τον καθηγητή.

]

τελική δοκιμή, εξετάσεις

Πιστοποιητικά

Στο τέλος των μαθημάτων οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Διευθυντής Εκπαίδευσης

Marina Bernardotti

Εκπαιδευτικό ίδρυμα Shin Sei Shiatsu

Federazione Italiana Shiatsu

Πληροφορίες και προεγγραφές

Marina Bernardotti
Κιν. 6942971814